Ondersteuning Vlaams Apothekers Netwerk

Het Vlaams Apothekers Netwerk is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

 

Sinds 1 april 2020 ondersteunen we het Vlaams Apothekers Netwerk bij hun beleids- en lobbywerk. Daarnaast coördineren we hun operationele werking. 

 

Volgende taken namen we op:

  • Project- en procesmanagement
  • Ondersteuning van communicatie (persberichten, sociale media, nieuwsbrief, website)
  • Coördinatie van de operationele werking (portfolio, projecten ...)
  • Beleidsondersteuning (schrijven van visienota's en position papers, formuleren van beleidsadviezen, opvolging van overleg met stakeholders en politici)
  • Overleg met (politieke) stakeholders
  • Opmaken van subsidiedossiers
  • Deelname aan en opvolging van operationele en bestuurlijke vergaderingen, werkgroepen binnen de sector en ad-hoc initiatieven
  • Begeleiding van masterproeven
  • Ondersteuning van het personeelsbeleid