Beleidsondersteuning (Vlaams Apothekers Netwerk)

Het Vlaams Apothekers Netwerk is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

 

Sinds 1 april 2020 ondersteun ik het Vlaams Apothekers Netwerk bij hun beleids- en lobbywerk. Daarnaast coördineer ik hun operationele werking. 

 

Welke taken neem ik op?

  • Ondersteuning van communicatie (persberichten, sociale media, nieuwsbrief, website)
  • Coördinatie van de operationele werking (portfolio, projecten ...)
  • Ondersteuning lobbywerk (schrijven van visienota's en position papers, formuleren van beleidsadviezen, opvolging van overleg met stakeholders en politici)
  • Overleg met (politieke) stakeholders
  • Opmaken van subsidiedossiers 
  • Projectrapportering
  • Deelname aan en opvolging van operationele en bestuurlijke vergaderingen, werkgroepen binnen de sector en ad-hoc initiatieven
  • Begeleiding van masterproeven
  • Ondersteuning van het personeelsbeleid
  • Uitwerken en organiseren van opleidingen